Respuestas

¡La mejor respuesta!
2013-03-17T20:28:33+01:00

proton:  Ernest Rutherford

neutrones:  James Chadwick

isotopos: joseph jhon thomson