Respuestas

¡La mejor respuesta!
2013-03-07T03:59:25+01:00

                        IN  ADELITA

Ne    ajkopa    kampa    nepa    nochi  kouta

Kalyetoya    nochi    in    takat   ka   ni   tepos

Uan   se   suapil    tekitijke   tojtokaya

Kuali ki nekia in ueyi takat

Kualtsin  suapil     yejua    in   Adelita

In   suapiltsin     ton    ne   takat  ki   nekia

Kachi    kualtsin    suapil    amo    moui

Kuali    ki    nekia    in   ueyi    takat

Mokakia

Kijtouaya

Yej    kemiak    kinekiaaa

Ta    Adelita     kineki     nech     tasojtas

Ta     Adelita      yejua     no     suatsin

Ni        kouilias       se     kuali      kueytsitsin

Kampa    ni    kuikas    maj  kualtsin maj   mijto

Uan    niman   tamij  kampa nepa   mo     miktijte

Nochin   takamej   senualjke   tech  nin   chantsin

Uan keman kachi mo miktiaya ne takame

Mo   kepaya  in   takame   ka    nin    tepos

Kelnamiki    ueyitakat      ni    tasojtas

in     takmej    ton      ualaya   te   in    mikilis

Telmakaya     nin     tasojtas   in    lamatmej

Tsajtsiliaya    se     tasotson   te    in    mikilis

Mokakia

Kijtouaya

Yej   kemiak     kinekiaaa

Ta     Adelita     kineki    nech   tasojtas

Nik    temoskia   tech   taltsin    uan    tech  euyat

Ipan    ueyat    tech    kuali       momiktia

 Taj    tech      taltsin    tech     se   teposnejnen

Uan    keman  nejua     nimikis    tech    nepa

Uan   no nakayo  kuali   ki     tokaske

Adelita    de     dios     ni    mits   kijto

Ka    ixtololontsin      kuali    ti    nech    chokas

 

2013-03-07T04:00:27+01:00

Makochi pitentsin
manokoxteka pitelontsin
makochi kochi noxokoyo
manokoxteca noxokoyotsin
manokoxteca nopitelontsin
makochi kochi pitentsin
manokoxteca pitelontsin
manokoxteka noxokoyotsin
makochi kochi pitelontsin

Traducción:

Que duerma mi niño
que no despierte mi pequeñito
mi niño, niño, mi niñito
Que no despierte mi pequeñito
que no despierte del dulce sueño
mi niño, niño, mi niñito
Que no despierte mi pequeñito
que no despierte mi dulce dueño
mi niño, niño, mi sueñito.