URGENTE!! El xenó reacciona amb el fluor i s'obtenen, segons les condicions, XeF2, XeF4 o XeF6. Un recipient tancat d'1,00 dm3 conté fluor i xenó a les pressions parcials respectives de 7,08 x 105 Pa i 1,72 x 105 Pa i temperatura de 298K. La mescla s'escalfa durant un cert temps i un cop refredada una altra vegada a 298k, s'analitza el contingut del recipient. Tot el gas xenó ha reaccionat per formar un compost sòlid de fluor i xenó. La pressió del fluor que queda sense reaccionar es de 3,65 x 105 pa. Quina es la formula empírica del fluorur de xenó obtingut?

1

Respuestas

2013-02-24T19:38:49+01:00
Tetrafluoruro de xenón = XeF4 

Espero que este bien :) saludos