Hola, por favor ayudemen,PROBLEMA PAUTAT He pensat un nombre positiu. El resultat de multiplicar-lo pel seu següent i sumar-li el seu anterior dóna 359. Quin és aquest nombre? Per tal de respondre planteja i resol una equació de segon grau seguint aquests passos: 1. Si li diem x al nombre pensat El seu següent s'expressa .......................... El seu anterior s'expressa ......................... 2. Plantegem una equació per a resoldre el problema. Tria el plantejament correcte. a) x·(x-1)+x+1=359 b) x·(x+1)+x-1= 359 c) x·(x-1)+x+1-359= 0 d) x·(x+1)+x-1+359=0 El plantejament correcte és el ... 3. Desenvolupa l'equació anterior fins que et quedi en forma general, és a dir ax2 +bx+c=0 , cal que especifiquis els passos i després escriu el valor dels tres coeficients a, b, c. 4. Escriu els càlculs necessaris per trobar el valor del discriminant Δ. 5. Continua les expressions anteriors substituint els coeficients a, b i c pel seu valor i segueix els càlculs fins obtenir les dues solucions de l'equació. Cal posar els càlculs x1=(-b-√(b²-4·a·c))/(2·a) x2=(-b+√(b²-4·a·c))/(2·a) Les dues solucions de l'equació són ............................................ 6. Escriu una frase per responent a la pregunta de l'enunciat, cal que raonis si les dues solucions de l'equació són valides pel problema 7. Comprova que la solució donada respon a l'enunciat del problema

Hola

1

Respuestas

2013-02-23T22:52:27+01:00
Tots els passos no se com es fan, pero el resultat de x, es a dir, el numero es 72. x+x+(x+1)+x-1=359 x+2x+x+x-1=359 5x=360 x=360/5=72