Hola, necesito ajuda con mis deberes.En Fermí ha anat a jugar als daus. El joc és molt senzill i consisteix en tirar un dau de parxís, si li surt un 6 guanya 5 monedes i si surt qualsevol altre nombre perd 2 monedes. Ha tirat el dau 50 cops i al final de la jornada ha acabat perdent 9 mResol el problema mitjançant un sistema d'equacions i segueix aquests passos. Díga-li x al nombre de tirades guanyades i y al nombre de tirades perdudes. onedes. Quantes tirades ha guanyat i quantes ha perdut?Escriu i resol el sistema format per les dues equacions anteriors. Digues quin mètode utilitzes i especifica tots els passos de la resolució.. Comprova que la solució donada és la que respon al problema, és a dir que es verifica l'enunciat.

1

Respuestas

2013-02-08T13:11:48+01:00

Tiradas ganadas x

Tiradas perdidas y

x+y=50

5x-2y=-9

 

despejo la primera x=50-y

reemplazo

5(50-y)-2y=-9

250-5y-2y=-9

-7y=-259

y=37

remplazo y

x=50-37

x=13

 

compruebo

5(13)-2(37)=65-74=-9