Unes fonts estan situades en un espai circular de 12,56 m de perímetre. Aquest espai està envoltat a 50 cm de marge, d’un parterre circular de 2 m d’ample.Calcula l’àrea del parterre. responderme porfavor si sabeis como solucionarlo .porfavor gracias

1

Respuestas

2013-02-06T21:29:09+01:00
Hola! El perímetre d'una circunferència és igual a diàmetre pel número pi. Divideixes el perímetre entre pi i saps el diàmetre de la circumferència, després li sumes 0,10. I tindràs el diàmetre de la font i el marge, després li sumes 4m. I tens el diàmetre total. Ara apliques la fòrmula de l'àrea de la circumferència (pi*diàmetre total^2)/4 Espero que funcioni