Respuestas

  • preju
  • Moderador Profesor
2013-02-03T19:49:32+01:00

Esta es una respuesta certificada

×
Las respuestas certificadas contienen información fiable, avalada por un equipo de expertos cuidadosamente seleccionados. En Brainly hay millones de respuestas de alta calidad, que han sido moderadas por los miembros más destacados de nuestra comunidad. Pero las respuestas certificadas son las mejores de las mejores.

Import del rebut sense recàrrec: 185 euros.

 

Es carrega un 20% a eixa quantitat i les operacions son:

 

185 x 20 = 3700 ... y ... 3700 / 100 = 37 ... per tant, el rebut amb recàrrec es de:

185 + 37 = 122 €

 

Si es paguen 60 € amb recàrrec inclòs, és senzill d'esbrinar el preu sense recàrrec acudint a l'àlgebra:

 

El preu sense recàrrec seria "x" i es planteja açò:

 

x + 0,2x = 60

Nota: el 0,2x  ix d'aquesta operació:

20·x /100  =  dividint primer 20 entre 100, tenim 0,2 i això queda multiplicant a "x"

 

El que he plantejat és que el preu original "x" més el recàrrec (el tant per cent  0,2x) ens donarà el preu amb recàrrec, ok? Resolguent...

 

1,2x = 60 -----------> x = 60 / 1,2 = 50 € és el preu inicial sense recàrrec.

------------------------------------------------------------------

 

Amb el següent tenim el mateix assumpte però en lloc de sumar un recàrrec hem de restar una rebaixa.

 

Si rebaixat costa 20 € i la rebaixa es del 20% (es a dir: el 0,2x) plantegem quasi la mateixa equació:

 

x - 0,2x = 20 ---------> 0,8x = 20 ---------> x = 20 / 0,8 = 25 € era el preu inicial sense rebaixa.

 

Salut.