Formulas de sales oxisales: Nitrito de Sodio Peryodato de Potasio Yodato de Potasio Hipobromito de sodio Sulfito de sodio Silfato de cúprico Manganto Férrico Carbonato de Calcio Nitrato de Potasio Sulfato Ferroso Nitrito de Potasio Hiposulfito de Sodio Peclorato de Magnesio Hipoclorito Plúmbico

1

Respuestas

2013-01-29T05:01:19+01:00

SAL CATIÓN ANIÓN SISTEMÁTICA/TRADICIONAL

NaClO Na+ ClO1- oxoclorato (I) de sodio

hipoclorito sódico

NaClO2 Na+ ClO21- dioxoclorato (III) de sodio

clorito sódico

NaClO3 Na+ ClO31- trioxoclorato (V) de sodio

clorato sódico

NaClO4 Na+ ClO41- tetraoxoclorato (VII) de sodio

perclorato sódico

K2SO3 K+ SO32- trioxosulfato (IV) de potasio

sulfito potásico

K2SO4 K+ SO42- tetraoxosulfato (VI) de potasio

sulfato potásico

KNO2 K+ NO21- dioxonitrato (III) de potasio

nitrito potásico

KNO3 K+ NO31- trioxonitrato (V) de potasio

nitrato potásico

CaSO4 Ca2+ SO42- tetraoxosulfato (VI) de calcio

sulfato cálcico

Li2CO3 Li+ CO32- trioxocarbonato (IV) de litio

carbonato de litio

KClO2 K+ ClO21- dioxoclorato (III) de potasio

clorito potásico

Fe(BrO3)3 Fe3+ BrO31- tris[trioxobromato (V)] de hierro (III)

bromato férrico

Cu3(PO4)2 Cu2+ PO41- bis[tetraoxofosfato (VI)] de cobre (II)

(orto)fosfato cúprico

Al2(SO4)3 Al3+ SO42- tris[tetraoxosulfato (VI)] de aluminio

sulfato de aluminio

Fe2(CO3)3 Fe3+ CO32- tris[trioxocarbonato (IV)] de hierro (III)

carbonato férrico

SnSiO3 Sn2+ SiO32- trioxosilicato (IV) de estaño

silicato de estaño

(NH4)2SO4 NH41+ SO42- tetraoxosulfato (VI) de amonio

sulfato amónico

KCN K+ CN- cianuro de potasio

K2Cr2O7 K+ Cr2O72- heptaoxodicromato (VI) de potasio

dicromato potásico