Respuestas

2012-12-17T17:08:28+01:00

x=100 dolares     

 

x= 77 euros

 

1 euro= 1.299  dolar           1dolar =

 

100/77= 1.299 

 

 

1.299 x77= 100

 

 

77/100= 0.77 

 

0.77 x 100= 77