Respuestas

  • Usuario de Brainly
2012-11-25T04:27:55+01:00

r 1 = apotema del pentagono = Raiz de [L2 - (L/2) al cuadrado]
r 1 = Raiz de [25 al cuadrado - (12.5) al cuadrado]
r 1 = Raiz de [625 - 156.25]
r 1 = 21.65

r 2 = altura del triangulo isoseles=b
A=36°
B=54°
C=90°

a= 12.5
b= r 2
c= hipotenusa

b = a cot A
b= 12.5 x 1.376
b= 17.2