Respuestas

2011-11-25T22:21:38+01:00

400 litros = 1200 euros
1200 : 400 = 3
1 litro = 3 euros
800 euros : 3 euros = 266,6666666666667  266 litros

2011-11-25T22:31:28+01:00