×

Ayuda gratis con tus tareas

¿Por qué registrarte en Brainly?

  • pregunta acerca de tu tarea
  • no solo respondemos, también te explicamos
  • encuentra tareas similares

En Pere té 18 caramels de taronja i 24 caramels de llimona. Els vol repartir tots en el màxim de bosses iguals, de manera que a cada bossa hi hagi el

major nombre de caramels possibles. Quantes bosses pot fer com a màxim? Quants caramels de cada classe hi haurà a cada bossa?

1

Respuestas

  • preju
  • Moderador Profesor
2012-09-29T14:24:52+02:00

Esta es una respuesta certificada

×
Las respuestas certificadas contienen información fiable, avalada por un equipo de expertos cuidadosamente seleccionados. En Brainly hay millones de respuestas de alta calidad, que han sido moderadas por los miembros más destacados de nuestra comunidad. Pero las respuestas certificadas son las mejores de las mejores.

El problema es resol esbrinant el màxim comú divisor dels dos nombres i amb ell haurem respost a la 2ª pregunta.

 

18 = 2·3²

24 = 2²·3

 

mcd = comuns amb els menors exponents

= 2·3 = 6 caramels de cada clase hi haurá a cada bossa.

 

La 1ª pregunta es ben senzilla. Dividim el total de caramels entre els que contindrà cada bossa.

 

(24+18)/6 = 7 bosses.

 

Salut.

El cerebrito
  • El cerebrito
  • Ayudante
¿No estás seguro de la respuesta?
Aprende más con Brainly!
¿Dudas con las tareas?
¡Recibe ayuda de otros estudiantes!
  • El 80% de las preguntas recibe respuesta en menos de 10 minutos
  • No sólo respondemos también explicamos!
  • Calidad asegurada por nuestros moderadores