×

Ayuda gratis con tus tareas

¿Por qué registrarte en Brainly?

  • pregunta acerca de tu tarea
  • no solo respondemos, también te explicamos
  • encuentra tareas similares

1. Troba la fracció tal que sabent que si sumem 1 al numerador i al denominador obtenim la fracció 4/5, mentre que si restem 3 al numerador i 3 al

denominador obtenim la fracció 2/3. 2. Troba la fracció tal que sabent que si sumem 5 al numerador i al denominador obtenim la fracció 2/3, mentre que si sumem 12 al numerador i 12 al denominador obtenim la fracció 3/4. 3. Barregem llet amb un 10 % de greix amb una llet de 4 % de greix. Quants litres de cada haurem de posar per obtenir 18 litres de llet amb el 6 % de greix. 4. En una cafeteria utilitzen 2 marques de cafè. Una de 3 €/kg i altre de 2 €/kg. Quants kg de cada posaré per fer 20 kg de barreja que valgui 2’5 €.
1

Respuestas

2012-07-19T11:07:53+02:00

Esta es una respuesta certificada

×
Las respuestas certificadas contienen información fiable, avalada por un equipo de expertos cuidadosamente seleccionados. En Brainly hay millones de respuestas de alta calidad, que han sido moderadas por los miembros más destacados de nuestra comunidad. Pero las respuestas certificadas son las mejores de las mejores.

La fracció a buscar serà: x/y ... i ara plantegem el següent sistema:

 

(x+1)/(y+1) = 4/5

(x-3)/(y-3) = 2/3

 

Resolguent:

x = 7

y = 9

 

Per tant, la fracció resultant és: 7/9

==========================

 

El següent es planteja de la mateixa manera.

==========================

 

El tercer em faig un lio amb els percentatges i no soc capaç de traure'l.

==========================

 

El quart és més senzill.

Kg. de café de 3 €/kg = x

Kg. de café de 2 €/kg = (20-x)

(es a dir, el total de kg. a obtenir menys els kg. de preu de 3 €, ho veus???)

 

L'equació es ben simple:

 

3x +2(20-x) = 20·2,5 ... resolguent...

 

3x + 40 -2x = 50 ... -----> x = 10 kg. de preu de 3 €

 

Per tant, faran falta 20-0 = 10 kg. de preu de 2 €.

 

Salut.

El cerebrito
  • El cerebrito
  • Ayudante
¿No estás seguro de la respuesta?
Aprende más con Brainly!
¿Dudas con las tareas?
¡Recibe ayuda de otros estudiantes!
  • El 80% de las preguntas recibe respuesta en menos de 10 minutos
  • No sólo respondemos también explicamos!
  • Calidad asegurada por nuestros moderadores