×

Ayuda gratis con tus tareas

¿Por qué registrarte en Brainly?

  • pregunta acerca de tu tarea
  • no solo respondemos, también te explicamos
  • encuentra tareas similares

Respuestas

2013-11-26T20:29:53+01:00
A part de la posta dels ous en un lloc segur i idoni , les cures paternals inclouen de vegades la ventilació i protecció dels ous i , en alguns casos , la protecció de les larves i els alevins . Per airejar els ous , un dels progenitors produeix amb les seves aletes un corrent continu d'aigua sobre d'ells . Els pares , a més , defensen els ous i les larves contra petits enemics o grans depredadors , netegen els ous i aparten els que no han estat fertilitzats .
Pel que fa a la relació entre les cures paternals i el nombre d'ous produït poden treure , en general, les conclusions següents :
els peixos que tenen cura passivament de la cria produeixen molts més ous que els que tenen cura d'ella activament ;
els peixos que tenen cura activament de la cria produeixen molts menys ous que els que no tenen cura d'ella , i
els peixos que abandonen els ous després de la posada produeixen més ous que els que no els abandonen .
El nombre d'ous produït per kg de pes de la femella depèn de la mida dels ous . Els peixos que posen ous molt petits ( 0,3-0,5 mm de diàmetre ) produeixen 500 000-1 000 000 d'ous per kg de pes , mentre els que posen ous de mida mitjana ( 0,8-1,1 mm ) produeixen 100 000-300 000 ous per kg . Els que posen ous grans ( 1,5-2,5 mm ) produeixen només uns 5 000-50 000 ous per kg de pes corporal .
El cerebrito
  • El cerebrito
  • Ayudante
¿No estás seguro de la respuesta?
Aprende más con Brainly!
¿Dudas con las tareas?
¡Recibe ayuda de otros estudiantes!
  • El 80% de las preguntas recibe respuesta en menos de 10 minutos
  • No sólo respondemos también explicamos!
  • Calidad asegurada por nuestros moderadores