×

Ayuda gratis con tus tareas

¿Por qué registrarte en Brainly?

  • pregunta acerca de tu tarea
  • no solo respondemos, también te explicamos
  • encuentra tareas similares

Respuestas

2013-10-21T22:55:50+02:00
Chámaselle tecnolecto á especializada propia dos individuos vencellados por unha actividade profesional, como artistas, físicos, profesores etc. É unha linguaxe non esotérica (non pretende o segredo) que xorde da necesidade de designar obxectos ou ideas non moi habituais para o resto dos falantes ou ben de nomealos con precisión, empregando terminoloxías. Ten ligazóns coa lingua común (aínda que cun significado distinto: martelo, ademais do seu significado común, é un termo da música, da anatomía, da zooloxía e do atletismo), pero tamén dá uso e/ou creación de palabras novas (neoloxismos) a partir de elementos xa existentes ou tomados doutras linguas: morfema, monema, lexema (lingüistas), cefalalxia, leucocito, (medicina).Categoría: ESTO ES LO QUE ME SE ESPERO QUE TE SIRVA

El cerebrito
  • El cerebrito
  • Ayudante
¿No estás seguro de la respuesta?
Aprende más con Brainly!
¿Dudas con las tareas?
¡Recibe ayuda de otros estudiantes!
  • El 80% de las preguntas recibe respuesta en menos de 10 minutos
  • No sólo respondemos también explicamos!
  • Calidad asegurada por nuestros moderadores