×

Ayuda gratis con tus tareas

¿Por qué registrarte en Brainly?

  • pregunta acerca de tu tarea
  • no solo respondemos, también te explicamos
  • encuentra tareas similares

Relaciona els moviments de la primera llista amb les característiques corresponents, que trobaràs a la segona llista.

a)Renaixement
b)Barroc
c)Il·lustració
d)Neoclassicisme

1)Moviment racionalista que va aconseguir sintetitzar el saber univeral en una gran obra anomenada Enciclopèdia.
2)Moviment que propugna la claredat, la mesura i l'equilibri i que neix en oposició al gran artifici propi del moviment artístic dominant en el segle XVII.
3)Moviment sorgit a Itàlia que vol superar l'Edat Mitjana i recuperar els ideals de la cultura clàssica grecollatina.
4)Moviment artístic que es caracteritza per l'artifici i l'ornamentació i el lluÏment.
1

Respuestas

2013-06-11T10:02:51+02:00
1) Il·lustració 2) Renaixement 3) Neoclassicisme 4) Barroc
El cerebrito
  • El cerebrito
  • Ayudante
¿No estás seguro de la respuesta?
Aprende más con Brainly!
¿Dudas con las tareas?
¡Recibe ayuda de otros estudiantes!
  • El 80% de las preguntas recibe respuesta en menos de 10 minutos
  • No sólo respondemos también explicamos!
  • Calidad asegurada por nuestros moderadores